Notariusz
Piotr Ciepły

ul. Zachodnia 70, 90-403 Łódź (parter)

Szanowni Państwo,

witam na stronie internetowej mojej Kancelarii Notarialnej. Z notariatem związany jestem nieprzerwanie od 2013 roku, kiedy jeszcze w trakcie studiów podjąłem pracę w renomowanej łódzkiej kancelarii notarialnej.

Studia prawnicze ukończyłem w 2015 roku, a pracę magisterską pt. „Uprawnienie prokurenta do reprezentacji spółek handlowych” obroniłem w katedrze prawa gospodarczego i handlowego z wynikiem bardzo dobrym. Bezpośrednio po ukończonych studiach rozpocząłem aplikację notarialną, a po jej zakończeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego, przez rok pracowałem w charakterze zastępcy notarialnego.

Na stanowisko notariusza w Łodzi zostałem powołany decyzją Ministra Sprawiedliwości. W ramach przyznanych mi uprawnień pracuję jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. W zakresie dokonywanych przeze mnie czynności notarialnych, zobowiązany jestem do dochowania tajemnicy notarialnej.

Z poważaniem

Piotr  Ciepły

Notariusz

Kontakt