OPŁATY

OPŁATY
Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (nazywane taksą notarialną), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT.

Oprócz taksy notarialnej, notariusz w imieniu państwa polskiego pobiera niezbędne podatki i opłaty, w szczególności: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłatę sądową należną za wpis do księgi wieczystej. Opłaty te w wymaganych prawem terminach notariusz w całości odprowadza na konta bankowe właściwych instytucji państwowych.

Opłaty związane z każdą dokonywaną czynnością podawane są indywidualnie. W celu uzyskania dokładnego wykazu opłat, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią Notarialną.

PŁATNOŚCI
Kancelaria Notarialna Piotra Ciepłego honoruje następujące rodzaje płatności:

  • gotówką,
  • przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej (przy czym należne za czynność opłaty muszą być zaksięgowane na koncie bankowym Kancelarii w chwili dokonywania czynności notarialnej),
  • kartą płatniczą (UWAGA: sposób płatności honorowany wyłącznie co do wynagrodzenia notariusza wraz z należnym podatkiem VAT; pozostałe należne opłaty, w szczególności podatki i opłaty sądowe, z uwagi na obowiązujące przepisy, muszą być dokonane gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej, zgodnie z powyższymi zasadami).

Kontakt